careers_banner1

GIÚP SINH VIÊN

Hiểu rõ Đam mê và Kỹ năng

Của bản thân

career

TẠI SAO CẦN

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP?

Đam mê & Kỹ năng bản thân

Nhu cầu của xã hội

Mục tiêu cá nhân

Phát triển nghề nghiệp tương lai

World-Class-Consultancy-Seeking-Data-Scientist-CA-Hobson-Associates-Matthew-Abel-Recruiter-1440x564_c

Giúp Sinh Viên

Nắm bắt nhu cầu của xã hôi

WIT-career-tips-banner

GIÚP SINH VIÊN

Xác định mục tiêu nghề nghiệp

ema-job-ad-banner-it-58mm

CAREER TOOLKIT

Đồng hành cùng Sinh viên

trong quá trình xây dựng sự nghiệp

Kỹ Năng Phỏng Vấn

Xem chi tiết

Hướng Nghiệp

Xem chi tiết

Kỹ Năng Viết CV

Xem chi tiết

Hỗ Trợ Việc Làm

Xem chi tiết

CON ĐƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP