Phát triển kỹ năng cho hôm nay và cho tương lai Công việc của bạn 5 năm sau sẽ thay đổi như thế nào? Liệu bạn còn làm công việc này trong 5 năm, hay thậm chí 10 hay 20 năm nữa không? Sau chừng ấy thời gian, công ty và lĩnh vực bạn đang làm […]

Read More

Làm sao để được khen thưởng? Hãy tưởng tượng thế này: Bạn thường xuyên làm việc trễ, luôn giành được khách hàng sộp khiến đồng nghiệp “chảy nước miếng”, không bao giờ trễ hạn chót và luôn đúng hẹn – và hơn hết, bạn biến dự án tồi tệ nhất thành công rực rỡ và […]

Read More