Thu hút và giữ chân những nhân viên có đủ tiêu chuẩn nhất và sắp xếp những công việc thích hợp nhất với họ là một điều hết sức quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức nào. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp quá lớn không thể cho phép sự liên hệ gần gũi […]

Read More

Chuyên viên phân tích đầu tư giữ một vị trí quan trọng trong các công ty tư vấn , các quỹ đầu tư dự án hoặc đầu tư rủi ro. Phần lớn các bạn trẻ tại Việt Nam vẫn còn lạ lẫm với nghề này. Vậy, công việc cụ thể của chuyên viên phân tích […]

Read More

Được tuyển sinh từ khóa 2013, đến nay, Khoa Đào tạo đặc biệt đang đào tạo 2 khóa ngành Luật kinh tế. Trong quá trình tiếp xúc với sinh viên, Khoa Đào tạo đặc biệt nhận được rất nhiều câu hỏi thắc mắc của sinh viên về ngành học. Cụ thể như: Sinh viên ngành luật […]

Read More