Phân loại Tính Cách Jung Myers-Briggs (MBTI)

Đây là một phương pháp phân loại tính cách dựa trên các nghiên cứu của nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung và được Isabel Myer và Katherine Briggs bổ sung. Phương pháp này dựa trên nguyên lý của Jung cho rằng có thể phân loại tính cách con người dựa trên 3 tiêu chí: hướng nội/hướng ngoại; trực giác/giác quan; lý trí/tình cảm. Mục đích chính của Jung không phải là phân loại tính cách, ông chỉ cần một hệ thống phân loại để hỗ trợ cho các nghiên cứu của ông về ý thức và vô thức. Trong hệ thống phân loại của Jung, không có nhóm nào tốt, nhóm nào xấu, nhưng Jung nhận xét rằng: cùng một sự vật hiện tượng sẽ gây ra những suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng khác nhau cho những người khác nhau. Ba yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của một con người là: xu hướng tự nhiện của người đó – hướng nội/hướng ngoại; cách thức mà người đó tìm hiểu và nhận thức thế giới bên ngoài – trực giác/giác quan; và cách thức mà người đó quyết định, đưa ra lựa chọn: lý trí/tình cảm. Sau này, Briggs/Myer bổ sung tiêu chí thứ 4: nguyên tắc/linh hoạt. Từ 4 tiêu chí này, Briggs/Myer đưa ra 2^4 = 16 nhóm tính cách. Tên của mỗi nhóm đều có 4 chữ cái, đại diện cho 4 tiêu chuẩn phân loại.

meyers_briggs_tutorial__by_rococokara-d8vwoqq

 4 Tiêu chí phân loại tính cách MBTI

Tiêu chí 1 – Xu hướng tự nhiên: Extraverted (Hướng ngoại)/Introverted (Hướng nội)

Mỗi người đều có 2 biểu hiện:

+ Hướng ngoại – hướng về thế giới bên ngoài gồm các hoạt động, con người, đồ vật…

+ Hướng nội – hướng vào nội tâm, bao gồm ý nghĩ, tư tưởng, trí tưởng tượng. Đây là 2 mặt đối lập nhưng bổ sung lẫn nhau. Tuy nhiên, một mặt sẽ chiếm ưu thế trong việc phát triển tính cách và ảnh hưởng đển cách ứng xử

Các đặc điểm của nhóm Extraverted:

 • Hành động trước hết, suy nghĩ và cân nhắc sau
 • Cảm thấy khổ sở nếu bị cách ly với thế giới bên ngoài
 • Hứng thú với con người, sự việc xung quanh, thích đông vui, thích gặp gỡ, hoạt động
 • Quảng giao, thích tiếp xúc với nhiều người, dễ dàng tiếp xúc và thiết lập mối quan hệ mới
 • Thích thảo luận, làm việc nhóm
 • Thích nói hơn nghe
 • Làm nhiều việc cùng một lúc, dễ bị phân tâm

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái đầu tiên trong MBTI của bạn là E

Phương pháp học tập thích hợp: Học nhóm, thảo luận, thực hành, tiếp xúc với thực tế, thiên nhiên. Hứng thú học tập phụ thuộc nhiều vào người dạy và bạn học.

Các đặc điểm của nhóm Introverted:

 • Suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động
 • Cần có một khoảng thời gian riêng tư đáng kể để nạp năng lượng, thường tìm kiếm sự yên tĩnh.
 • Hứng thú với đời sống nội tâm, đôi khi tự cô lập với thế giới bên ngoài
 • Thường khá cẩn thận khi thiết lập các mối quan hệ mới
 • Thích nói chuyện tay đôi
 • Thích nghe hơn nói
 • Không thích làm nhiều việc cùng lúc, tập trung
 • Thích tự thân vận động

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái đầu tiên trong MBTI của bạn là I

Phương pháp học tập thích hợp: Tự học, thích tìm tòi, nghiên cứu, tập trung vào việc trước mắt. Thích những môn học cho phép học sinh phát huy khả năng làm việc độc lập, bày tỏ ý kiến cá nhân và khuyến khích học sinh tìm tòi thêm tri thức. Hứng thú học tập chủ yếu là từ hứng thú của bản thân đối với môn học.

Tiêu chí 2 – Cách tìm hiểu và nhận thức thế giới: Sensation (Giác quan)/iNtuition (Trực giác):

+ Trung tâm “Giác quan” trong não bộ chú ý đến các chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, mùi vị… của hiện tại được đưa đến từ các giác quan của cơ thể. Nó phân loại, sắp xếp và ghi nhận những chi tiết của các sự kiện thực tế đang diễn ra. Nó cũng cung cấp các thông tin chi tiết của các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

+ Trung tâm “Trực giác” của não bộ chịu trách nhiệm tìm hiểu, diễn dịch, và hình thành các mô hình từ thông tin thu thập được; sắp xếp các mô hình và liên hệ chúng với nhau. Nó giúp cho não bộ suy đoán các khả năng và tiên đoán tương lai.

Mặc dù cả hai cách nhận thức đều cần thiết và được mọi người sử dụng, nhưng mỗi người chúng ta có xu hướng thích cách này hơn cách kia.

Các đặc điểm của nhóm Sensation:

 • Sống với hiện tại
 • Thích các giải pháp đơn giản và thực tế
 • Có trí nhớ tốt về các chi tiết của những sự kiện trong quá khứ, vận dụng 5 giác quan để mô tả sự việc.
 • Giỏi áp dụng kinh nghiệm
 • Thích các thông tin rõ ràng, chắc chắn; không thích phỏng đoán hoặc những sự việc không rõ ràng
 • Ham học hỏi thông qua bắt chước, quan sát
 • Có khuynh hướng đi từ chi tiết đến khái quát
 • Tập trung vào kinh nghiệm thực tiễn
 • Có khuynh hướng đi theo phương pháp tiếp cận các vấn đề đã được công nhận, tìm hiểu từng bước.

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 2 trong MBTI của bạn là S.

Phương pháp học tập thích hợp: Học qua thảo luận, học quan quan sát thực tế, vận dụng các giác quan, học theo trình tự, sử dụng não trái (trí nhớ, ngôn ngữ, phân tích,…)

Các đặc điểm của nhóm intuition:

 • Hay nghĩ đến tương lai, thường triết lý
 • Sử dụng trí tưởng tượng, hay sáng tạo ra những khả năng mới
 • Thường chỉ nhớ đến ý chính và các mối liên hệ
 • Giỏi vận dụng lý thuyết
 • Thoải mái với sự nhập nhằng, hay thông tin không rõ rang
 • Khát quát vấn đề, đi từ khái quát đến chi tiết, tiếp cận vấn đề từ rộng đến hẹp.
 • Tập trung vào các khả năng có thể xảy ra trong tương lai
 • Sẵn sàng lao vào các phương pháp mới, thích tìm hiểu, học hỏi theo cảm nhận.
 • Thích khái quát hóa, trừu tượng, liên tưởng.
 • Tin tưởng vào trực giác.

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 2 trong MBTI của bạn là N

Phương pháp học tập thích hợp: Thích hợp với các môn học trừu tượng, tưởng tượng, tính khát quát cao. Học tập theo sự tự định hướng của cá nhân, thích những gì mới mẻ. Thường sử dụng não phải trong quá trình học tập (mindmap, tưởng tượng, liên hệ…)

 Tiêu chí 3 – Cách quyết định và lựa chọn: Thinking (Lý trí)/Feeling (Tình cảm):

+ Phía “Lý trí” trong não bộ con người phân tích thông tin một cách khách quan, làm việc dựa trên đúng/sai, suy luận và đưa ra kết luận một cách có hệ thống. Nó là bản chất logic của con người.

+ Phía cảm giác của não bộ đưa ra quyết định dựa trên xem xét tổng thể; yêu/ghét; tác động qua lại lẫn nhau; và các giá trị nhân đạo hay thẩm mỹ. Đó là bản chất chủ quan của con người.

Mọi người đều dùng cả 2 cách để đưa ra các quyết định, nhưng một cách tự nhiên mỗi người đều thiên về hoặc là lý trí, hoặc là tình cảm khi đưa ra quyết định của mình.

Các đặc điểm của nhóm Thinking:

 • Sự thật là trên hết, sự thật là điều quan trọng.
 • Luôn sử dụng lý trí, tìm kiếm sự kiện và logic để đưa ra kết luận.
 • Chú ý đến các nhiệm vụ, công việc cần phải hoàn thành.
 • Đưa ra các phân tích phê phán và có mục đích một cách dễ dàng.
 • Hay chất vấn người khác, nghiêm khắc.
 • Dễ dàng nhận ra khuyết điểm của người khác
 • Tiếp xúc, giúp đỡ người khác khi cần thiết.
 • Chấp nhận xung đột là một phần tự nhiên trong mối quan hệ giữa người với người.

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 3 trong MBTI của bạn là T

Phương pháp học tập thích hợp: Tận dụng tư duy logic trong quá trình học tập và ôn tập, học có hệ thống, theo trình tự.

Các đặc điểm của nhóm Feeling:

 • Sống hài hòa là trên hết, tế nhị quan trọng hơn sự thật.
 • Xem xét cảm giác cá nhân và ảnh hưởng đến người khác trước khi đưa ra quyết định, quyết định dựa trên cảm xúc, tình cảm.
 • Nhạy cảm, dễ tổn thương.
 • Một cách tự nhiên, dễ xúc động trước nhu cầu hay phản ứng của người khác.
 • Dễ tán thành ý kiến của người khác, hay tán thưởng
 • Dễ nhận ra ưu điểm của người khác
 • Tiếp xúc, giúp đỡ người khác nhiệt tình
 • Tìm kiếm sự nhất trí hay ý kiến của đa số
 • Khó xử khi có xung đột

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 3 trong MBTI của bạn là F

Phương pháp học tập thích hợp: Học nhóm, học gắn liền với cảm xúc (người dạy cần chú ý đến việc sủ dụng các công cụ dạy học đa phương tiện và khởi tạo cảm xúc tích cực cho học sinh trong quá trình dạy học), đặc biệt hứng thú với các môn xã hội và nghệ thuật.

Tiêu chí 4 – Cách thức hành động: Judging (Nguyên tắc)/Perceiving (Linh hoạt):

Tiêu chuẩn 4 liên quan đến cách thức mà mỗi người lựa chọn để tác động tới thế giới bên ngoài.

+ Phong cách Nguyên tắc (Judging) tiếp cận thế giới một cách có kế hoạch, có tổ chức, có chuẩn bị, quyết định và đạt đến một kết cục rõ ràng.

+ Phong cách Linh hoạt (Perceiving) tiếp cận thế giới một cách tự nhiên, tìm cách thích nghi với hoàn cảnh, thích một kết cục bỏ ngỏ, chấp nhận những cơ hội mới, và chấp nhận thay đổi kế hoạch.

Các đặc điểm của nhóm Judging:

 • Có kế hoạch chu đáo trước khi hành động
 • Tập trung vào các hoạt động có tính nhiệm vụ; hoàn tất các công đoạn quan trọng trước khi tiếp tục
 • Đúng giờ và đáng tin cậy
 • Làm việc tốt nhất và không bị stress khi vượt trước thời hạn
 • Tự đặt ra mục tiêu, thời hạn, và các thủ tục để quản lý cuộc sống
 • Thường làm những việc không thích trước để đẩy nó sang một bên.

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 4 trong MBTI của bạn là J

Phương pháp học tập thích hợp: Lập thời gian biểu học tập rõ ràng, đề ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong quá trình học tập.

Các đặc điểm của nhóm Perceiving:

 • Có thể hành động mà không cần lập kế hoạch; lập kế hoạch tùy theo tình hình
 • Thích làm nhiều việc cùng lúc, không phân biệt giữa công việc và trò chơi
 • Chịu sức ép tốt, vẫn làm việc tốt khi sắp hết thời hạn
 • Tìm cách tránh né , trì hoãn cam kết nếu nó ảnh hưởng đến sự linh động, tự do và phong phú.
 • Thích để mọi thứ đến tự nhiên.
 • Thường lộn xộn và ít khi đúng giờ, thường không làm xong điều gì đó cho đến phút cuối cùng

Nếu đây là các đặc điểm của bạn thì chữ cái thứ 4 trong MBTI của bạn là P

Phương pháp học tập thích hợp: Tạo hứng thú đối với các môn học,kết hợp các môn học với nhau trong quá trình học tập để tạo ra sự phong phú và hứng thú. Cần đề ra mục tiêu chung cho từng môn học nhưng không bắt buộc phải lập thời gian biểu quá cụ thể.

About Author

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.