Videos kỹ năng phỏng vấn

Các cuộc phỏng vấn tuyển dụng ra đời với mục tiêu chính là để nhà tuyển dụng và ứng viên gặp gỡ, trao đổi nhằm tạo sự hiểu biết đúng và đầy đủ về nhau. Đối với ứng viên, việc trả lời phỏng vấn tốt nghĩa là người đó đã nói rõ những khả năng tốt nhất của mình khi làm việc, tạo cơ hội cho mình bằng cách thuyết phục được nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, bên cạnh các ứng viên có kinh nghiệm, thông minh khi trả lời phỏng vấn thì còn có khá nhiều ứng viên vẫn rơi vào thế “bí” hay trả lời không tốt những câu hỏi tưởng chừng đơn giản của nhà tuyển dụng và nhiều người trong số họ đã tự gạch tên mình ra khỏi quyết định tuyển dụng tưởng như cầm chắc trong tay. Bạn là người chuẩn bị bước vào một cuộc phỏng vấn cho vị trí công việc bạn đang mong đợi, bạn sẽ làm gì để tránh sự thất bại này? Một cuộc phỏng vấn thành công thường qua 3 bước: trước khi đi phỏng vấn, trong cuộc phỏng vấn và sau cuộc phỏng vấn

QUY TRÌNH PHỎNG VẤN

1cd534f1

Trước khi phỏng vấn

[ File # csp11887200, License # 2346894 ]
Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)
(c) Can Stock Photo Inc. / texelart

Trong khi phỏng vấn

Thank-You-email

Sau khi phỏng vấn

ic_large_w900h600q100_jednani-schuze

Hình thức phỏng vấn

uGCqccA
Tham khảo từ bài viết “cẩm nang nghề nghiệp” – Nguồn Career Tool: www.kiemviec.com