Videos kỹ năng tìm việc và phát triển nghề nghiệp

Ba yếu tố quan trọng để thành công trên con đường tìm kiếm việc làm chính là khả năng xác định rõ mục tiêu và kỹ năng của bản thân mình, sự hiểu biết về thị trường việc làm, và một chiến lược tìm việc tốt.
Người tìm việc cần phải chuẩn bị thật tốt và có các kiến thức thích hợp với lĩnh vực nghề nghiệp của mình để lên kế hoạch và thực hiện chiến lược tìm việc thành công. Lập ra một kế hoạch có tính chiến lược sẽ giúp bạn tập trung và quản lý thời gian cũng như mong muốn của bản thân một cách tốt nhất.
Bằng cách làm theo các bước được nêu dưới đây, bạn có thể kiểm soát được việc tìm kiếm cũng như tiếp cận gần hơn với công việc mà bạn mong muốn.

ban-phat-trien-gia-tri-ban-than-nhu-the-nao_zps974aef58

Khám phá bản thân

nghien-cuu-thi-truong-1

Nghiên cứu thị trường lao động

searchfeaturedjobs2

Kỹ năng tìm việc

Royalty-free 3d computer generated business clipart picture of a white person holding his arms out with a green check mark and a red x in his hands, symbolizing approval and denial.

Ra quyết định

Health-Tips-Banners-3

Lời khuyến cho người tìm việc

857298ce18ad31998c6f18a8c9d25cd7 (1)
Tham khảo từ bài viết “bí quyết tìm việc” – http://advice.vietnamworks.com/vi/career/