Videos chuẩn bị viết CV

Nghiên cứu các công việc cụ thể được đăng trên trang tuyển dụng của các công ty mà bạn quan tâm sẽ giúp bạn xác định các yếu tố chính như những kỹ năng và kinh nghiệm mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm, theo thuật ngữ mà họ sử dụng – bạn nên đưa những khả năng phù hợp với các thông tin này vào CV của mình. Nghiên cứu các bảng mô tả công việc (Job Description)  trên Vietnamwork.com, Jobstreet.com.vn…, để có được cái nhìn cơ bản về vị trí công việc toàn thời gian, bán thời gian, thực tập, tình nguyện viên, và thời vụ. Bạn cũng nên dành một chút thời gian để sàng lọc các CareerSpots ngắn như video “Make Your Resume POP”.

Ngoài ra, hãy nghiên cứu các webinar, Back to Basics, để tìm hiểu thêm về cách tốt nhất mà bạn có thể liệt kê tất cả các yếu tố chính vào CV như kinh nghiệm trình độ học vấn để nhà tuyển dụng xem xét bạn như một ứng viên tiềm năng thực sự

abc
infographics_scale
Tham khảo từ bài viết “cẩm nang nghề nghiệp” – Nguồn Career Tool: www.kiemviec.com